Bibliotek>Historiske dokumenter>Gaard fra Gaard Ano 1801 holdte Prækener, og paa Kirkebakken forsamlede Almuen
Gaard fra Gaard Ano 1801 holdte Prækener, og paa Kirkebakken forsamlede Almuen
6551

Gaard fra Gaard Ano 1801 holdte Prækener, og

paa Kirkebakken forsamlede Almuen, ja og

alene trodsede og haanede Præsterne, men endog

truede den og søgte at overtale Almuen, til

at sætte Præsterne af. ----- Ligesaa notorisk

er det, at de i Lexvigen i deres Forsamling

dræbte  et lille Barn ved at slaae Hovedet

i Stykker, og at de ligeledes ved paa samme

Tid have myrdet et andet Pigebarn, fordi

det græd over dette Mord ---- Om dette

Factum i Martii=Maaned 1802, som blev behandlet

for Retten, s. Fallesens Magazin for Januar

1803 – og for Septemb. 1803, p. 336. etc .

 

Effter den Tid har H. N. Houge (ved at vandre

fra Bøygd til Bøygd i alle Norges Stiffter, og

hen paa de svenske Grændser, ja endog til Nørre

Jylland,- ved at udsende Emissarier, hvor

han ikke selv kunde komme – ved at udgive

og i største Mangfoldighed udbrede blant

Bønderne hans Skrivter) – samlet sig et u-

troligt stort Tilhæng, og tillige en beydelig

Formue, bestaaende i Skibe, Gaarde, o.s.v, som

skal være omtrent 1 Td. Gulds Værdie. ---

 

Endog her i Egnen af Christiansand har

han mange Tilhængere, som dog ikke giøre

stor Uorden, men for de meste trælle i al

Stilhed for ham i hans Papirmøller, Teglværke

og andre hans Anlæg  ----  endog Bogtrykkeriet

her i Staden har han tilkiøpt sig for 6000 d.

for desto lettere derfra at kunne udbrede hans

sværmeriske Skriffter vidt og bredt i Landet.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone