Bibliotek>Historiske dokumenter>Hvad mig selv betræffer, da har ieg været lykkelig
Hvad mig selv betræffer, da har ieg været lykkelig
6613

Hvad mig selv betræffer, da har ieg været lykkelig, at ieg ikke har været

meget incomoderet* af Disse Sværmere. --- Jeg troer at være mit Embede voxen

og at have redelig Vilie til at bropagte** Embedets Pligter; dette har

vel været Aarsag til at man har formeent, at ieg ei behøvede nogen

Medhielp. --- især af saadan Suurdeig. ---- Det skulde og være at for-

mode, at jeg ikke i 10 Embeds Aar med al Anstrængelse kunde have

Arbeidet forgieves. --- Jeg har det eiheller. ---- Ofte har jeg sporet

velsignede Frugter af mit Arbeide. ---- Moe Præstegaard, især dets

Hoved Sogn, er for oplyst til at misledes af saadanne Vildfa-

relser --- især Pluraliteten. ---- Vist nok har Hans Nielsens

Tilhængere 2 a 3 ganger gienemreist Sognet, men Stifteren selv

har nu beæret os med sin høylærde Nærværelse. --- I Schafse

reiste en Person hurtig igienem, dog uden at holde Forelæsning,

afvigte Vinter. --- Paa Veien traf han en rig børneløs Mand,

ved Navn Alv Støreslie. --- En heel Dag holdt han ham paa Veien,

brugte alle Overtalelser for at faae ham til at følge med til

Hauges Papirs Mølle ---- at forlade Konen, og at sælge alt. ---

thi her var noget at fiske. --- men alt forgieves. ---For 2de

Aar siden reiste en Tilhænger igienem Hoved Sognet, han havde

et frugtsomeligt Avinde Menneske med sig, som ogsaa

propheterede. --- Han kom her til en fornuftig Mand, ved Navn

Ole Rui. --- Denne kunde ei faae ham til at siige, om det medha-

vende Fruentimmer var hans Hustrue. --- formodentlig var det

enten et Qvinde Menneske der havde forladt Faders eller Huus-

bondes Huus og i dette Selskab var blevet besvangret, eller og

En af De gifte Koner, som disse Herrer saa ofte forlede til

at følge med sig (især naar de ere rige og smukke) og at

forlade Mand Huus og Børn; alle som i dette Selskab er blevet

svanger, eller og har været det effter foregaaende Omgiængelse

med den forladte Mand. --- Ole Rui spurgte ham om Navnet

som nu blev meddelet. --- da det blev nægtet Personen at

lade Almuen kalde tilsammen, opreiste der sig en en theologisk

Disputatz. --- I Denne var Ole Rui for stærk. --- da han engang

meldte min Mening om en Sag, som ganske vist var den rigtige

men modstridende den selv giordte Prædikkers ---- svarede Prædikkeren:

Din Præst reiser ad Helvede, og leder Dig og alle med sig paa samme

 

* besvære, uleilige                                                                                                               ** vurdere,             registrere

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone