Bibliotek>Historiske dokumenter>Da de Prækener, hvortil H.N. Houge sammenkalder Almuen og hans offentlige Forsamlinger
Da de Prækener, hvortil H.N. Houge sammenkalder Almuen og hans offentlige Forsamlinger
6555

1.         Da de Prækener, hvortil H.N. Houge

sammenkalder Almuen og hans offentlige

Forsamlinger ere aabenbar stridende

mod Loven og mod Forordningerne af

13 Januar 1791 of. Forordn. af 5 Martii 1795,

saa vilde det være særdeles nødvendigt,

at bringe disse kongelige Bud i krafftigste

Udøvelse og i denne henseende at

befale saavel Præsterne til visse Tider

at oplæse fra Prækestolene visse Artikler

af nævnte Forordninger, ledsagede med

Forklaringer og krafftfulle Formaninger

til Folket ----- som og Fogder, Lehnsmænd o.a.

at våge over deres Effterlevelse. ------

 

  1. Præsterne maatte bemyndiges og

maaske befales, at bivaane deres

Huusforsamlinger.

 

  1. De civile Æmbedsmænd i Bøyderne

maatte nøje vaage over deres Forhold,

strax angive enhver Uorden og naar

de overbevises noget crimen, eller lov-

stridigt Bedrag, eller Forprang*, eller

omstreifende Løsgiengerie, da alvorligen

tiltale og straffe dem efter Resieptet

af 21 Sept 1671 o.a.s. ----

 

  1. Da H. Houge paa mange Steder, hvor

han har Tæglverker, Papiirmøller o.s.v.

 

 

 

* Forprang: Ulovlig vareomsetning utenfor byene

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone