Bibliotek>Historiske dokumenter>Disse have og holdt den Skik før og efter Kirke-Tienesten
Disse have og holdt den Skik før og efter Kirke-Tienesten
153

 

 

Disse have og holdt den Skik før og efter Kirke-Tienesten

at samle dem med de fleere saa kaldte hellige, paa

og udenfor Kirke-Gaarden for at holde Samtaler

og hverve proselyter, ja det er endog eengang gaaet

saa vidt at man har istemmet en Psalme: hvil-

ket Optog af nogle tilstedeværende blev forladt

under Beundring, og af andre ei uden foregaaende

tilkiendegivne billige Fortrydelse over deres Lastvær-

dige Forhold under Helligheds Masque. Til saadan

Iver og Forhold har deres Formand Hans Nielsen

Houge ved igientagne Besøg paa førnævnte 3de

Gaarde formodentlig biedraget det meste; dog

finnes Vedkommende nu at gaae meere hemmelig

til verks  og heller vende dem til fremmede Sogner,

i sær til Fields, hvor man roeser sig af at kunne

giøre meere Fremgang; Ved hvilken Omflakning,

foruden andre Uleiligheder, Landet udsættes for

smitsomme Sygdomme.

 

Dette alt her jeg under dags Dato ligeledes forestil-

let Vedkommende Hr Amtmand Koren paa

forlangte Underretning i ovennævnte Anledning.

 

 

Houschen Præstegaard d: 2 Aug: 1804.

                                                                                  A:C:G:L:Heiberg*

 

 

S: T:

Hr – Doctor og Biskop Bloch.

 

 

 

 

 

* Arvid Christian Gabrielsen Linde Heiberg, 1739 - 1823

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone