Bibliotek>Historiske dokumenter>Prost og sognepræst Arvid Heibergs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Prost og sognepræst Arvid Heibergs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Houschen Præstegaard 2, august 1804

Disse have og holdt den Skik før og efter Kirke-Tienesten at samle dem med de fleere saa kaldte hellige, paa og udenfor Kirke-Gaarden for at holde Samtaler

og hverve proselyter, ja det er endog eengang gaaet saa vidt at man har istemmet en Psalme: hvilket Optog af nogle tilstedeværende blev forladt under Beundring, og af andre ei uden foregaaende tilkiendegivne billige Fortrydelse over deres Lastværdige Forhold under Helligheds Masque. Til saadan Iver og Forhold har deres Formand Hans Nielsen Houge ved igientagne Besøg paa førnævnte 3de Gaarde formodentlig biedraget det meste; dog finnes Vedkommende nu at gaae meere hemmelig til verks  og heller vende dem til fremmede Sogner, i sær til Fields, hvor man roeser sig af at kunne giøre meere Fremgang; Ved hvilken Omflakning, foruden andre Uleiligheder, Landet udsættes for smitsomme Sygdomme.

Dette alt her jeg under dags Dato ligeledes forestillet Vedkommende Hr Amtmand Koren paa forlangte Underretning i ovennævnte Anledning.

 

Houschen Præstegaard d: 2 Aug: 1804.

                                                                                  A:C:G:L:Heiberg ( = * Arvid Christian Gabrielsen Linde Heiberg, 1739 - 1823 ) 

 

 

S: T:

Hr – Doctor og Biskop Bloch.

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone