sternes Klogskab

sternes Klogskab og den voxende Op-

lysning at bringe ham i Foragt;

eller man maatte undersøge hans

og Tilhængeres Forsamlinger, og,

om de befandtes skadelige og lov-

stridige, da at fremtrekke ham

og hans Horder for Domstolene.

En vanskelig Sag vilde det være,

om disse beklagelsesværdige Men-

nesker, der ellers paa saa man-

gehaande Maader ere gavnlige

Borgere, ved Lempe og hen-

sigtsmæsige Midler kunde brin-

ges tilrette. -----

 

                                               Storm

 

 

Biellands Præstegaard

den 1ste Septbr 1804.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone