Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanig Pro-Memoria. Den 26de Februarii
Underdanig Pro-Memoria. Den 26de Februarii
117

                        Underdanig Pro-Memoria.

 

 

Den 26de Februarii d: a: Lod Den bekiendte Hans

Nielsen Houge sig for første gang til Syne

her i det mig anbetroede Høylands Præstegield

tillige med en Deel af sine Tilhængere

for og her, som i Denne østre Deel af dette Stift

at udsaae sin fanatiske Sæd, efter at han

ved sine Bøger, som han ved sine Emmissairs og

Commissionairs havde afhændet, havde forberedet

Almuen til sin Modtagelse, han opholdt

sig her i 2de Dage, i hvilken Tiid han holdt

Forsamlinger. Efter hans Afreyse lod snart

een snart en anden af Dette Partie sig atter tilsyne

for at prædike hans Lære nu paa en nu

paa en anden Gaard i Sognet, som og med

aabne Arme bleve imodtagne af nogle over-

troiske af Almuen, der ansaae hiin Hans Nielsen

for den anden Luther, der skulde tilveyebringe

en nye Reform i Kirken, og de af ham un-

derviiste omstreifende Prædikantere som

de rene sande Religions Lærere. At denne Sect

lærer umiddelbare gudomelige aaben-

baringer som medeeles Dens Tilhængere,

umiddelbar gudomelig oplysning og Ind-

virkning til at lære og prædike Den Christelige

Religion, ligesom den arbeyder paa at

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone