Bibliotek>Historiske dokumenter>Endvidere er det blivet
Endvidere er det blivet
6583

Endvidere er det blivet, at H.N.H.

og hans Consortes, som det af vedlagte Rapporter sees,

omvandre fra Bøgd til Bøgd i Norge --- _________  og

til Grændsen af Sverig  ----  i dette Aar skal H.N.H

selv have været i N. Jylland. ---

 

Her i Egnen ved Christiansand har han anlagt

paa Gaarden Eeg  -----

--------------

og tilkiøbt sig Bogtrykkeriet her i Christiansand,

(dog uden endaa at have faaet Kongl. Privileg

derpaa) for 6000 rd  samt anlagt en Papirmylle

for ret at kunne udbrede vidt og bredt og

i stor Mængde hans sinnsforvirrede  Vaas,

som han veed at omstrøe overalt i Bøgderne

for at vinde alt flere og flere Tilhængere

blant den enfoldige Almue ------

 

 

4. at  indyndet  helt, at noen

jo her i Torridahl udsetter sig ey den her

frivillige Fattigdom, og for corporlige Item; og

Lidelser, desto -----

 

Paa den Maade _____________________ Engelsk

paa at Houge og hans Tilhængere ...... have tilsopt

sig ___________ anden Vaas paa Løgn og _____ ------ __________

Væsen, ......... i Lexvigen

 

ey at tale om de rige Qvinde, Karle og

Børn, som gaae i frivillig Slaverie for

ham og trælle for elendigt Kost og ingen Løn,

effterat de have overladt ham deres Gods, i

hans Teglværk, Papiirmøller ..............................

          

           

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone