Bibliotek>Historiske dokumenter>D.K.D.C. har i Skrivelse af 30 Juny s.a. befalet mig at afgive
D.K.D.C. har i Skrivelse af 30 Juny s.a. befalet mig at afgive
6566

 

D.K.D.C. har i Skrivelse

af 30 Juny s.a. befalet                                  

mig at afgive Oplysing om

den vel berygtede

H.N.Houge  ________  __________    Sag.

_________  skadelig  _________ i Stifftet,

og tillige at bevege i  ___________  

det __________  Maade, __________                       dette ________  ___________  __________ .                               Ifølge hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

++ et Barn og vilde

__________  ____________  _____________

et andet Pigebørn, som

græd over dette Mord ---- i

Martio Ano 1802, blev dette

Falsum beviist og behandlet for

Retten. ---------- s. Fallesen, Magaz.

for Sept. M. 1803, p. 336. item for

Januar 1803, p. 84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Følge det H.L

D. C. Skrivelse til mig af  ----

har jeg dels ved egne nøjagtige

Undersøgelse i min nærmeste

Kreds, dels ved strax medgangne

Circulærskrivelser til alle Provster og

Præster i det mig allernaadigst

betroede Stifft, søgt at erholde

alle mulige Oplysninger om

------------

Af hvilke sig her underdanigst

indgiver en fuldstændig Extract,

som Følger. ---- tilligemed nogle af de

af hans i Lister udgivne Skriffter, som jeg har kunnet

erholde,og endelig mine ___________

og ___________ om Maaden, hvorpaa dette

alerede vidt om sig gribende

Sværmerie og Bedragerie best synes at kunne

standses: ----------

 

+ enfoldig Mand hans hele Vælferd fra, hvorved

han blev Tigger og selv afsindig: ----- I

Værdalen forsøgte de forgiæves at giøre

Proselyter, men desto bedre lykkedes dette for

dem i Lexvigen, hvor de Gaard fra Gaard

1801, holdt Præsterne Forsamlinger, og

det alene trodsede Præsterne, men endog

kuede den og virkelig søgte at stemme

Almuerne til at sætte deres Præster af:

Det er notorisk at de og i Lexvigen

i deres Forsamlinger

dræbte og slog Hovedet i Stykker paa ++

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone