Bibliotek>Historiske dokumenter>Foruden de her vedlagte Effterretninger fra Stifftets Geistlighed
Foruden de her vedlagte Effterretninger fra Stifftets Geistlighed
6550

Foruden de her vedlagte Effterretninger fra

Stifftets Geistlighed, maa jeg endnu tilføye

det lidet, som om denne farlige Mand og hans

Consorter er kommet til min individuelle

Kundskab, og hvoraf Resultatet er dette:

 

Hans Nielsen Houge er fød i Rakkestads

Sogn i Aggershuus Stifft – en Bondesøn, som han

selv kalder sig i hans første Skrivter, for derved

at indsmigre sig for Bønderne. - Effterat

have samlet sig alerede i Ano 1797 og 1798 nogle

Tilhængere i Rakkestad og tilgrændsende Sogne,

søgte han at udbrede den Mening blant Almuen,

at man burde skille sig ved alt jordisk Gods

og Penge, og give ham selv det i Forvaring.

 

I Aaret 1798, begik han i Eger Sogn saadanne

Skurkestreger, at han derfor actioneret sad

en Tid arresteret i Friderichstad - dereffter

udbredte han med Tilhængere, sig over Hede-

marken og Dalene henmod Dovres Field. -

 

I Aaret 1799 gik de over Dovre Nordenfields

hen, hvorfra man dog ikke hørte synderlig

noget til dem før i Ano 1800, da de foruden

andre udøvede Bedragerier i Tronhiems Amt,

særdeleshed paa Leerstranden i Guldalen bedrog

en enfoldig Bonde hans hele Velfærd fra, saa

at han blev fra en velstaaende Mand, Tigger

og halv afsinding  ---- I Værdalen forsøgte

de forgiæves at giøre Proselyter, men desto

bedre lykkedes dette dem i Lexvigen, hvor de

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone