Bibliotek>Historiske dokumenter>Ydmygst Betænkning og Forslag angaaende Hans Nielsen Hauge
Ydmygst Betænkning og Forslag angaaende Hans Nielsen Hauge

Ydmygst Betænkning og Forslag

angaaende Hans Nielsen Hauge og hans

Sect, Skriffter etc: ---        I Anledning av det

Kongel: Danske Cancellies P: d: og Hr Høyærvær-

dighed Hr Biskop Blochs Cirkulære desan-

gaaende:  ----

 

Om Hans Nielsen Hauge og hans Emissarers eller

Agenteres Praktiker, Taler, Bøger, hvorved de søge at

udbrede sine fanatiske Drømme, og skaffe sig Anfang*

og Fordeele, ere mig ikke meeget bekjendt --- Har

heller ikke, saavidt jeg veed, meeget derav været prak-

tiseret her i Præstegjeldet. ---  Dog har jeg veed Effter-

spørgelse erfaret: At Hans Nielsen eller een

av hans Tilhængere skal for en temmelig Tiid siden

været passeret her igjenem Aae Hoved Sogn; men

skal saavidt jeg veed, ikke have fundet synderligt Bie-

fald eller Indgang hos nogen av Almuen; ja ikke

eengang hos de saa kaldte Læsere. ---  Av disse Læse-

re gives nogle faae her i Lyng Dahls Kald, men

fleere og talrigere ere de paa Lister og i Vandsøe

Præstegjeld; og saavidt jeg erfarer av de her værende

og de forstandigste av dem, vil de ikke kaldes, eller

ansees for Hernhutere; og beredte mig, at de

ingenlunde antage enten Hans Nielsen, eller

hans Bøger; men tvertimod har een av de forstandig-

ste Læsere her i Aae Sogn, i avvigte Vinter, faaet 

 

 

 

 

*         begynnelse, startpunkt, kilde

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone