Bibliotek>Historiske dokumenter>Ryefølke Provstie
Ryefølke Provstie
6543

6. Ryefølke Provstie.

 

Jelsøe                                                Efter Hr Provst Knudsens Indberetning har Hans                                                                         Houge aldeles ingen Tilhængere i Jelsøe,

Hielmeland                                     Hielmeland og Vigedal; derimod findes

Wigedal          Præstegield.          nogle faa i Nærstrand og Skiold, og i

Nærstrand                                      Soledal spille de den vigtigste Roulle; da en

Skiold og                                          Huusmand ved Navn Lars Osmundsen Brekke

Soledals                                           holder ugentlige Forsamlinger i Søvde Annex,

                                                           og skal det ikke sielden være Tilfældet, at han

                                                           medens Præsten forretter Gudstienesten i Kirken,

                                                           holder Samling ude paa Kierkegaarden, og har

                                                           en Mængde tilhørere. Lærdommen er den

                                                           groveste Mystik, blandet med Bibelens Sprog.

                                                           De beraabe sig paa et indvortes Kald, og tale

                                                           - som de kalde det – af Aanden. Ved deres

                                                           Samlinger standse de Vinskibelighed, ere Do-

                                                           venskaps og Ladheds Talsmænd, fordømme

                                                           enhver uskyldig Glæde og opvække Modløshed

                                                           og Fortvivlelse, endog i den Grad, at mange,

                                                           smittede af deres Lære, unddrage sig alt Ar-

                                                           beide, gaae som hen i Taaget, og saaledes

                                                           blive unyttige Lemmer for Staten. De

                                                           ivre imod al sand Oplysning, fordømme de

                                                           bedste til almindelig Folkeheld meest hensig-

                                                           tende Skrivter og derimod overalt sælge

                                                           Hans Houges Skrivter, der efter deres Sprog

                                                           er den eneste Saligheds Vei.-

                                                                             

            1. Carmsunds Provstie.

 

Skudesnæs Præstegield.

                                   I dette Kald findes ingen Tilhængere af

                                   Houge og hans Lære.

 

Augvaldsnæs Præstegield.        

                                   For omtrænt 2 Aar siden har, efter Sogne-

                                   præsten Hr Provst  Sverdrups Indberetning, een

                                   eller flere af Hans Houges Tilhængere  været

                                   i Kaldet, og en Søndag medens Præsten var i

                                   Kirken for at skrivte, holdt Taler til Folket

                                   i Præstens Borgestue.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone