Hr Biskop Block

 

            P. T.

Hr Biskop Block

 

 

                                               P. m.

 

 

Ifølge Deres høyærværdigheds Opfordring under 16de

f. m. at insende Oplysninger om den omreisende

Hans Nielsen Hauge, maa jeg give mig den Ære

at indberette: At hans Lærdomme have fundet

lidet Biefald her i Meenigheden. Kun 2 gange,

saavidt mig bekiendt, har een af hans Dissiple holdt

Taler til en Deel forsamlede af Vandsøe Meenighed,

men uden nogen særdeles Virkning. Hans Lærdomme

kiendes her fornemmelig af hans Skrifter, som

ere nedlagte til Udsalg.

 

At bruge voldsomme Midler til at hindre denne

Sectes Fremgang, strider mod Christendommens Aand.

Ved voldsomme Hindringer vil Mængdens Opmærksom-

hed meere blive henvendt til de Lidende, og Anser

Dem som Martyrer for Sandheden. Men naar

Hans Nielsen eller een af hans Tilhængere skrift-

lig eller mundtlig fornærmer nogen, eller

handler mod Landets Love, burde saadan enkelt

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone