Bibliotek>Historiske dokumenter>noget til Gavns, maatte hereffter
noget til Gavns, maatte hereffter
6606

noget til Gavns, maatte hereffter, og førend at

giøre sig flere Proselyter, kunde fra det

Arbeyde, som de have begyndt at foretage sig

til mange vankundige og eenfoldige Almues

Folks timelige og aandelige Skade, blive afholdte,

hvortil mueligt ville hjelpe en passelig Mulct

for dem, der tillode dem at holde Forsamlinger

i deres Huuse, og derved at udbrede deres

Suurdey. ----  Men Hans Houge har sat nogen

af sine herværende Velyndere i Contribution,

eller ved dem forøget sin Kasse, som Rygtet

siger at være skeet paa nogle andre Steder,

har jeg ikke kundet erfare. -----

 

Saaledes, i underdanigst Følge af Hans

Høyærværdigheds Hr Biskop Blochs høye

Circulaire af 16. Jul. sidstleden, fremsendt

 

Vinie-Pstgaard                                           fra

d/. 5. Oct. 1804                                  M. Monrad*

 

 

 

 

* Marcus Jørgensen Monrad     

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone