Bibliotek>Historiske dokumenter>Sværmeriets Standsning, om Hans Houge
Sværmeriets Standsning, om Hans Houge

 

Sværmeriets Standsning, om Hans Houge,

/:  der foregiver at have umiddelbar  talt med Gud,

hvilket den Endfoldige Stand antager for Sandhed,

uagtet alle andvendte Mod Beviser :/ blev opfor-

dret til at giøre Rede for den høye Øvrighed om

dette sit Kald til at agere Omløber, og i Mangel

heraf, da at forviises Landet paa nogle Aar

til Forbædring, samt alle hans under arbeid

værende Skriffter forbuden at trykkes  --------

 

Skal derimod dette Sværmerie have Fremgang; saa

befrygtes der af adskillige retskafne Bønder her

i Egnen, at samme vil stiffte oprør ej allene blant

selve Almuen, men dette kunde gribe videre om sig,

da Øvrighedens Næmd  ogsaa ned sættes af disse Om-

løbere, hvilket kunde foraarsage Statens Embeds-

Mænd nogen ulæmpe og standse den gode Sags

fremme. thi saaledes har jeg siden Sværmeriets Be-

gyndelse i denne Egn maattet give Slip paa alt

Haab om Læse Selskabers oprettelser og den evan-

geliske Psalme Bogs Indførelse, blot for oversvøm-

melsen af Houges dumme Vaas -----------

 

Saaledes indgives  disse mine ringe Tanker til Deres

Høyærværdigheds modnere Bedømmelse, som den

nidkiere Mand, der vil vist antage sig denne vigtige

Gienstand til fordel for det heele  ---------

 

                                               Ærbødigst af Reiner*

Hel: Præstegd:

d: 24 augusti 1804.

 

 

* Gerhard Henrik (Heinrich) Reiner; født på Løten prestegård 1750, død 1823 på Helleland.                            Sterk Haugemotstander, kunne banne og tukte sognebarna med slag                           og skjelle ut bygdefolk fra talerstolen. Var vel ansett blant                                           «øvrigheten», fikk utvidet sitt presteembete fra sogneprest til prost i                          Dalane i 1800,- og i 1813 utnevnt til ridder av Dannebrog.

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone