Bibliotek>Historiske dokumenter>Hvorledes og hvorvidt de bør ansees,
Hvorledes og hvorvidt de bør ansees,
6557
  1. Hvorledes og hvorvidt de bør

ansees, naar de paa den meest haa-

nende Maade angribe Statens offentlige

Lærestand for at giøre samme ret for-

hadt og foragtet for Almuen, tør jeg,

som selv geistlig Mand, ikke bedømme;

 

  1. Politiemesteren bør strengelig tilholde

dem effter Forordningen, strax at levere

ham Exemplarer af ethvert Skrivt, som de

udgiver ----- og ikke lade det komme i

Circulation førend og uden hans Tilladelse,

saameget vigtigere synes dette, da de

ellers ved strax at omsætte og i stor

Mangfoldighed at uddele deres fordærvelige

Piecer, let eludere enhver Forholds-

Regel imod deres Sect's Fremgang.

 

  1. Æmbedsmænnene fra de laveste til de

højere, maatte holde nøje Opsyn med

denne Sect, deres Handler ----- strax angive

Uordener ----- nøje udøve Regieringens

Befalinger uden Skaansel ---- og især holde

streng Opsigt  over Vagabonder og de

fra Bøgd til Bøgd omvandrende og

deres Pastor ---- en særdeles vigtig

Forholdsregel! ----

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone