Bibliotek>Historiske dokumenter>Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804
Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804
F. A. Krog  (  Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817. ) 

 Underdanig Pro-Memoria.

Den 26de Februarii d: a: Lod Den bekiendte Hans Nielsen Houge sig for første gang til Syne her i det mig anbetroede Høylands Præstegield tillige med en Deel af sine Tilhængere for og her, som i Denne østre Deel af dette Stift at udsaae sin fanatiske Sæd, efter at han ved sine Bøger, som han ved sine Emmissairs og Commissionairs havde afhændet, havde forberedet Almuen til sin Modtagelse, han opholdt  sig her i 2de Dage, i hvilken Tiid han holdt Forsamlinger. Efter hans Afreyse lod snart een snart en anden af Dette Partie sig atter tilsyne for at prædike hans Lære nu paa en nu paa en anden Gaard i Sognet, som og med aabne Arme bleve imodtagne af nogle overtroiske af Almuen, der ansaae hiin Hans Nielsen for den anden Luther, der skulde tilveyebringe en nye Reform i Kirken, og de af ham underviiste omstreifende Prædikantere som de rene sande Religions Lærere. At denne Sect lærer umiddelbare gudomelige aabenbaringer som medeeles Dens Tilhængere, umiddelbar gudomelig oplysning og Indvirkning til at lære og prædike Den Christelige Religion, ligesom den arbeyder paa at

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone