Bibliotek>Historiske dokumenter>Den slæmme Mand kom imidlertid hiem, forstod Sagen gandske annerledes
Den slæmme Mand kom imidlertid hiem, forstod Sagen gandske annerledes
6621

 

Den slæmme Mand kom imidlertid hiem, forstod

Sagen gandske annerledes, tvang ham, at tilbagele-

vere Krammen, og at modtage sine Penge, og til

Forsikring om Handelens Ophævelse gav Han en umis-

kiendelig Følelse av sine haandfaste Kræfter --- Men

jeg maa følge Manden videre, saa vidt Han er bleven

Kiøbmand, hvor Han ret udtager sig «Omtrændt i Junii,

eller Julii f: A: lod han bringe en Ladning av Sild

til Schien, her skulle giøres en Coup, men erfarne

Kiøbmænd følede Lugten av  Stanck hering, og det hele

blev kiendt som Vragsvrag, saaledes lyster Han in-

derlig, at bedrage baade Kiøbmænd, og Bønder ---

Qvæst:             

2da     :                           

                                      Om Han opvækker Mistillid til Statens

                           første Authoriteter? Her kan jeg ikke sige

                           noget vist, men naar Han taler om Vold, og List i

                                                                           Hans Hæftelse, udskummer Foragt om Øvrighed,

udraaber dem som uværdige Personer, behandler

dem som incompente Dommere, og tillige giør

den skammeligste Misbrug av Guds eget Ord;

for at besmykke sin Lumskhed, da er Han en ne-

drig Hykler med sin Ondskabskiel, og synder

baade mod det 2det og 4de Bud; følgelig baade

mod Gud, og Kongen -------------------

Qvæst:

3tia    :

Om Han opvækker Mistillid til Lærestanden?

Denne Punct er ømmelig* baade fra Lærerens

Side, saavidt her sees Uordener, og deres onde Føl-

ger kan befrygtes, og fra Sværmeries, saavidt

 

 

 

* ussel, elendig

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone