Bibliotek>Historiske dokumenter>Fra at gaae omkring i Landet og at vandre om derudi,
Fra at gaae omkring i Landet og at vandre om derudi,
6605

Fra at gaae omkring i Landet og at vandre om

derudi, er Hans Nielsen Houge og kommen

til Rolands – Annex i Vinie – Præstegiæld, hvor

Hand, paa sin Reyse til og fra Bergen, har i

adskillige Huuse holdt Forsamlinger, og draget

mange af samme Annexes eenfoldige Almue

til sig, af hvilke adskillige, i sær af Qvinde-

Kiønnet, formedelst hans Taler /: formodentlig

af samme Mysticismers Aand, som hans svær-

meriske Skriffter :/ ere blevne nedslagne i Sindet,

sørgende, sukkende og med Hovedet hængende,

endog ved Klædedragt saaledes udmærkede, at de

blant andre deres jevnlige, men af en fornuf-

tigere Tænkemaade, have prostitueret sig.

Endeel af hans Emissarier have og i samme

Annex ey sjelden indfundet sig, og der effter

deres HovedmandsMethode, i adskillige Huuse

for mange forsamlede paa sin Viis prædiket

eller, som Bonden her kalder det, holdet Messe,

hvorved Fanatismen hos de svage er bleven

meere bestyrket. Ikkun sjelden, og uden

bemerket Virkning, have de besøgt Hoved-Sognet

eller Annexet Næsland. Det var meget at ønske,

at disse Propheter og deres Liige, der løbe uden

at være sendte, snige sig inn i Huusene og

ville være Lærere uden at have Selv lært

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone