de laveste til
6567

S. --------------  de  -------------  -------------  ----------------  ---------------

-------------    de laveste til --------------)

maatte opgives hvor – hvorpa de i effter

Depmt sedt af Oss  ------------------- .  Hved de

-----------------  --------  ------  --------------  -----  -----------, som  ---------------------:

 

 

 

E. Da H. H. og Consortees ----------------

er aldeles fredet mod Forordningen

af  13 Jan 1740, saa maatte/ vilde vel

en Gientagelse af den f. forfattet

med ver ny Viisdom og -----------------

effter             nærværende Tid og Omstændigheder

og udøvet med af alle ------------  ----------------

i Steden, og             ------------ i Bøgderne

uden svag Skeensel med snedige Bedragere,

og -------------------             , vilde ----------------------  -------------------

vært et Middel til nogenledes ---

at standse et Onde, som derme er

kommet vel vidt  ---- Dog vilde

vel hverken corrporlige Straffe, (thi

da vilde -----------------  ----------------  sig Martyren)

ej heller ------------------ : (thi Hovederne ere --------------- ) og ej i 1 T--------

ej heller ----------------  (thi de -----------  ere  ---------  ------------   -------------  )

udrette meget bedre  ---------------  ----------------- ,

at enhver saadan Proselytmager

blev stillen under et -------------------------  -------------------------

Regiment om ----------  ----------------

Forlighed   ------------------    , eller  set a' et

Arbeids- eller  Tugtrefrens   ,

Tillige vilde en meget nøjagtig

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone