Bibliotek>Historiske dokumenter>Endvidere er det blivet, at H.N.H. og hans Consortes
Endvidere er det blivet, at H.N.H. og hans Consortes
6583

Endvidere er det blivet, at H.N.H.

og hans Consortes, som det af vedlagte Rapporter sees,

omvandre fra Bøgd til Bøgd i Norge --- _________  og

til Grændsen af Sverig  ----  i dette Aar skal H.N.H

selv have været i N. Jylland. ---

 

Her i Egnen ved Christiansand har han anlagt

paa Gaarden Eeg  -----

--------------

og tilkiøbt sig Bogtrykkeriet her i Christiansand,

(dog uden endaa at have faaet Kongl. Privileg

derpaa) for 6000 rd  samt anlagt en Papirmylle

for ret at kunne udbrede vidt og bredt og

i stor Mængde hans sinnsforvirrede  Vaas,

som han veed at omstrøe overalt i Bøgderne

for at vinde alt flere og flere Tilhængere

blant den enfoldige Almue ------

 

 

4. at  indyndet  helt, at noen

jo her i Torridahl udsetter sig ey den her

frivillige Fattigdom, og for corporlige Item; og

Lidelser, desto -----

 

Paa den Maade _____________________ Engelsk

paa at Houge og hans Tilhængere ...... have tilsopt

sig ___________ anden Vaas paa Løgn og _____ ------ __________

Væsen, ......... i Lexvigen

 

ey at tale om de rige Qvinde, Karle og

Børn, som gaae i frivillig Slaverie for

ham og trælle for elendigt Kost og ingen Løn,

effterat de have overladt ham deres Gods, i

hans Teglværk, Papiirmøller ..............................

          

           

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone