Bibliotek>Historiske dokumenter>Hans Skriffter ere adskillige, mest meget smaa Piecer
Hans Skriffter ere adskillige, mest meget smaa Piecer
6586

Hans Skriffter ere adskillige, mest meget

smaa Piecer, af noget mystisk, sværmerisk

Indhold ---- usammenhængende og fulde af opdynget

Bibelsprog gandske udrevne af deres Sammenhæng

og serd(eles) egnede til at forvilde Folket:

endskiønt

der saa lidet Orden og Sammenhæng

i saa elendige Smørerier, saa voxede dog her hans Plan ---- en fordærvelig Plan -

fordi egentlig gaaer hans hele Lærevelde

ud paa:

  1. at indbilde Folket, at vor Øvrighed er en ukristelig Øvrighed     --- det har han selv ------
  2. at indprænte Almuen at ______________________ Gud            og ____ for den geistlige Stand, og saa ___________ ________     

                        om hvilke han siger, at de have gaaet                                                                                   i Satans Skole  ------------------

                  3.  at indbilde Gaardopsittere og Bønder at de jo her jo                                           heller skal skille sig af det jordiske Gods, som  --------                                       overlade ham og hans Tilhængere, deres Gaarde, _______         E.g.                     og __________ i _________ og til ---------------------------                                                                                                                                                                                       

Desværre har det lykkedes ham paa den

Maade at stelle     --------------------------  s: de medfølgende

at forlede Børn _______ _______ _____   ----  _________________________

og følge ham: ------  At han ikke blot

er Sværmer, men og hellige en fiendlig __________

sees deraf, at nægttet for indbilder andre

at  -----------

saa reiser dog baade han selv og hans nærmeste  ________________

at de selv meget elske det _______________

Rigdom, som de fordømme hos andre  ---

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone