Bibliotek>Historiske dokumenter>forat faae de allerede circu- lerende udaf almuens Hænder
forat faae de allerede circu- lerende udaf almuens Hænder
6595

«forat faae de allerede circu-

lerende udaf almuens Hænder

ville det være raadeligt at

afkiøbe eller ombytte disse

med sundere Skrifter baade

i og udenfor Religionsfaget --------   -------

kun da ikke alle

Religions-Lærere have _________

at bestride Omkostningene

ved denne Tuskhandel  --------

vil dette være Hoved-

Vanskeligheden.

 

Evje

En Samling av H. N. Hauges til hengere

fant fod på Fennefos gard i

Hornes anneks:      ”De have

paa bemelte gaard til for handlet

sig et Stykke Jord langs med

Stor- Elven, hvor de have

opført en Saug, et Qværne-Huus,

og endnu flere Huuse, foruden

en stor Bygning, der nu staaer

under Arbejde, og er bestemt

til en Papiir Mølle.

 

Deres Forhold her, i en Tiid af

omtrent 2 Aar, har vel været

sædeligt og ulasteligt ---- men

            fra og til

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone